Condicions generals

El producte adquirit es lliurarà a la persona i a la direcció indicades en la comanda. Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça de correu electrònic indicada pel client en l’hora de la seva alta en www.canvallsrestaurant.com. Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. Tanmateix, la seva demora no implicarà ni l’anul·lació de la comanda ni indemnització. Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets a el client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l’estat de l’pack regal a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

T'ajudem?